1565 - Füleki vár

„…mi haszna van a Budán és Pesten lakozó szpáhiknak?”

 

1565. tavaszán – mint erről már itt többször megemlékeztünk – folyamatosan érkeztek a parancsok a magyarországi török végekre a „királyfi”, János Zsigmond erdélyi fejedelem megsegítése érdekében. Éppen egy április 9-én datált szultáni rendelet utasította – újólag – a budai pasát, hogy a szolnoki Haszán bég mellé az elküldött 1000 budai török katonán kívül adjon még erősítést, ha a budai vilajet védelme ezzel kárt nem szenved és úgy siessenek a temesvári pasa, Haszán szerdár segítségére. Csakhogy! Éppen ezzel a kirendelt segítséggel volt a baj. Mert egy másik írat, melyet 1565. április 12-én kelteztek, éppen arról szól, hogy az északi vidékeken fekvő frontvonalban lévő vár, Fülek őrsége nagyon gyenge, s úgy tűnik a füleki szpáhik is inkább szeretnek Budán és Pesten élni, mint a harcmező közelében álló Fülek várában:

„A füleki vár egyes záimjai és szpáhijai a Füleki livában lévő néhány falujuk mellé beíratnak maguknak egy pesti falut, vagy pusztát is, s ezzel az ürüggyel Budán, vagy Pesten laknak, s a Fülekhez tartozó településeik összes bevételét Budára hozatják, ami három-négy napi út s ezzel a rájákat zaklatják. Olyan szpáhi is akad, akinek valamennyi falva Fülekhez sorol, ő azonban Budán vagy Pesten él. Fontos, hogy a szpáhik folyamatosan az ottani végek szolgálatában legyenek, minthogy Fülek 15-20 ellenséges vár között fekszik (itt persze kis túlzás van, ennyi vár, de még palánk, góré, vagy huszárvár sem állt Fülek környékén, noha stratégiai fekvése miatt állandóan a magyar végváriak támadásának és portyáinak volt kitéve). Ha ezek hitetlenjei váratlanul a jól védett birodalom elleni portyára szánják el magukat , avagy magában a várban akarnak kárt tenni, mi haszna van a Budán és Pesten lakozó szpáhiknak? Egyébként is a füleki legénység igen kicsi (Füleken 1558-1559 323, 1565-ben 252 várkatona szolgált, más egységekről azonban nincs tudomásunk, ami nem zárja ki azonban, hogy martalócok ne katonáskodtak volna a várban, 1564 decemberében azonban a füleki bég már kért erősítést 50 gyalogost, 10 tüzért és 25 beslit irányítottak a várba).”

A szultáni parancs elrendelte, hogy az érdemtelen szpáhiktól vegyék el a birtokokat és mindenki a saját szandzsákjában lássa el kötelező szolgálatát.

 Lásd. Mühimme defteri 6, 467/1011 (Konstantinápoly) 1565. április 19. (a budai pasának érkezett parancs); Mühimme defteri 6, 473/1023 (Konstantinápoly) 1565. április 12. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 254-256.