1565 - Szultáni parancs a boszniai végekre

„Percet se vesztegessen...”

 

Szultáni parancs a boszniai végekre...

1565. március 29-én utasította a szultáni tanács a boszniai végek őrségeit – és a szandzsákbégeket, hogy szigorúan betartva a parancsot készüljenek a magyarországi hadjáratra...

„Elrendelik, hogy amikor a parancs megérkezik a végek legénységét rakja a livájába fekvő várakba, kívülről senkit sem; élelmüket és fegyvereket tegye a megfelelő helyre, erősítse meg azokat a pontokat, ahol az ellenségnek lehetősége van a győzelemre; a korábbi utasítás szerint a szandzsákja szubasijait és szpáhijait kellően ellátva állítsa jól felszerelve és felfegyverkezve készenlétbe, és késedelem nélkül induljon oda, ahova kivezénylik; még az nap induljon és legyen rajta, hogy odaérjen. Ebben az ügyben tartózkodjék a gondatlanságtól, nagyon igyekezzék és figyelje az ellenséget. Percet se vesztegessen: a szandzsákjában lévő veszélyeztetett várakat erősítse meg, halmozzon fel bennük fegyvert és élelmet, és rakja beléjük a kijelölt katonákat.”


Török szpáhi a XVI. század derekáról. Velimir Vuksic rajza.

lásd. Mühimme defteri 6, 439/941 (Konstantinápoly) 1565. március 28. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 246.