1571 - Pápa fizetetlensége

Pápa fizetetlensége.

„Se pénz, se posztó” - a pápai vitézek nyomora. A kapitány kölcsönpénzért jár, a katonák kapálni és kaszálni térnek...

1571. májusának végén és nyarának elején – sok más magyar végvárhoz hasonlóan – Kanizsáról, (Vár)Palotáról, Komáromból, de máshonnan is Szatmárról és (Nagy)Kállóról is ezen időből sok forrást felsoroltunk már itt – nagy volt a zsoldba vett vitézek nyomora és fizetetlensége: „se pénz, se posztó.”

Íme a várkapitánynak, Bornemissza Jánosnak kellett ekkor személyesen Bécsbe utaznia az Udvari Haditanácshoz, hogy a zsoldhátralékot kikérje; azonban üres kézzel tért vissza – helyesebben mindössze 20 aranyforintot tudott összekoldulni. Pedig előadta a panaszát, hogy a végvár őrsége nem szolgál így, hanem mind elszegődnek a polgárok földjeire napszámba, s noha katonai dologidő is van, a szablya helyett a kapát és kaszát kénytelenek forgatni, hogy éhen ne haljanak... Mikor Bornemissza üres kézzel tért vissza – s erről június 5-én kelt levelében maga számol be – azonnal megszökött 20 gyalogos.