1589 - A sümegi affér

A sümegi affér és a veszprémi püspök végzete...

 

 

1605. májusának első felében (bizonyosan május 5. után) „Bocskai angyalai” már a Dunántúlon jártak, Némethy Gergely hajdúkapitány csapata Sümeg alá érkezett...

Sümeg ellentétben a Balaton-felvidék végházainak többségével, akik lelkesen fogadták Bocskai csapatainak érkezését – akárcsak a legtöbb dunántúli magyar végház – nem nyitotta meg kapuját Bocskai hajdúinak, sőt a püspök (a veszprémi püspök székhelye volt itt), Újlaky Lajos nevezetes király-párti volt. Ekkor már nagy számmal érkeztek a környéken tanyázó szabad hajdúk, hogy Bocskai zászlai alá álljanak. Sümeg elfoglalásához cselhez folyamodtak volt...

A feljegyzés szerint rohamosan gyarapodott Némethy hajdúkapitány tábora: „minél szegényebb és tehetetlenebb volt valaki, annál nagyobb készséggel szegődött hozzá.” Nem sokára (Zala)Szentgrót is megnyitotta kapuit, ahol Hagymássy Kristóf – ki Bocskainak rokonai is volt – viselte a kapitányságot.

A Sümeg közelében táborozó Bocskai hadból egy különítmény kivált Horváth Bálint nevű hadnagy (a szentgróti kapitány tisztje) vezetésével, s vagy tizenhatan nyíltan Sümeg alá nyargaltak, hogy az őrség vár alatt legelésző marháit elhajtsák, s ezzel a sümegi vitézeket kicsalják. Amikor a sümegiek a marhatolvajok után eredtek, Horváth hadnagy néhány emberével a vár kapuján bebocsájtását kérte, azzal, hogy levelet hozott a veszprémi püspöknek. Amint a püspökhöz bebocsájtást nyertek, egy végvári vitéz, bizonyos Csaby Mihály, a csákányfokosával a szerencsétlen Újlaky püspök fejére sújtott, aki nyomban holtan terült el, s eztán szablyával fejét vette és kihajította a várból. A szentgrótiak ekkor ellenállás nélkül birtokba vették a várat, s megüzenték kapitányuknak Hagymássy Kristófnak, hogy immár Sümeg birtokában vannak.

 

Ez alatt azonban „Bocskai angyalai” Némethy Gergely hajdúkapitány vezetésével is közvetlenül a vár alá érkeztek, a bennlévő Horváth Bálint azonban – kapitányának, Hagymássynak kívánván átadni a várat – nem engedte be őket, hanem ágyúkkal és puskákkal kezdett lövetni a hajdúságra. Amikor nem sokára a szentgróti kapitány – mint szövetséges – megérkezett, Bocskai hajdú dühösen ellene fordultak a sümegiek lövöldözése miatt, s rátámadtak, alaposan eltángálták, még díszes dolmányát és ruháját is szétszaggatták. A pórul járt Hagymássy Kristóf beüzent Sümegbe, hogy azonnal nyissák meg a kapukat. Horváth Bálint hadnagy nem tehetett mást, szót fogadván kinyitotta Sümeg várának kapuját és bebocsátotta „Bocskai angyalait”, aki aztán Horváthot is alaposan elverték a sümegi affér miatt...

Eztán Hagymássy a sümegi ágyúkat zsákmányolva Némethy Gergely táborához csatlakozott. A várat azonban – nem tudni milyen megfontolásból, elég szerencsétlen módon – üresen hagyták, vagy jelentéktelen őrséget hagyva benne hátra, azt hamarosan újra a király-párti csapatok birtokába került.

 

Sümegi látkép.

 

 

vö. Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban. Bp. 1983. 156.