1592 - Horogra vetés

"Máskor megint egy oláh vajdát hurcoltak ide, kiről az a hír járta, hogy a szultán és annak helytartója ellen bujtogatta a népet lázadést szítván, minthogy maga akart uralkodni. Az oláhok orrát, fülét levégták, és Konstantinápolyba küldték, mire szultán elrendelte, hogy vessék horogra. Délceg termetű dalia volt, több nyelven beszélt, kiválképp latinul, görögül, oláhul és magyarul. Többször láttunk törököket is kivégezni: lenykazták vagy fölakasztották őket, néhányuknak kezét-lábát megkötözték, s akár a borjaknak, torkukat metszették, és míg vérük el nem folyt, őket a földön fekve, testüket hánykolódni hagyták, másoknak álltukban hurkot dobtak a nyakukba, a kötelet egy gerenndán általvetették, s az elitéltet vagy arasznyira fölhúzva lógni hagyták. Ott a gonosztevőkkel nem sokat teketóriáztak, rövid úton kivégzik őket."

forrás: Mitrovicei Vratislav Vencel viszontagságai (részlet)