1597 - Pápai követ Pozsonyban

Pápai követ Pozsonyban.

Újabb nyugati segély érkezik a török elleni háború folytatásához.1597. március 10-én érkezett Pozsonyba a pápa, VIII. Kelemen követe (a pápa unokaöccse), Gian-Francesco Aldobranini. Tetemes összegű segélyt hozott, amellyel a török elleni háború finanszírozásához kívánt hozzájárulni. A pápai hatalom már eddig is jelentős összeget folyósított a Habsburg uralkodónak a háború folytatásához (kb. másfél millió tallért), most még a pápai követ 6-ezer, majd 8-ezer gyalogos zsoldos felfogadását szorgalmazta. Ígérte, hogy az Itáliában megfogadott olasz katonák legkésőbb nyár elejére megérkeznek Magyarországra. A pápa azt üzente Rudolf császárnak és királynak, hogy megnyeri a kereszttény szövetségnek a lengyel királyt, és Mantova hercegét, Vincenzo Gonzagát – nem sokkal később a herceg személyesen 4-ezer lovassal jelent meg a magyar hadszíntéren.


Ugyanebben az időben a cseh és morva rendek is vállalták, hogy adót vetnek ki, hogy a birodalom folytathassa a küzdelmet. Nürnbergben a német rendek három hónapra való zsoldfizetéssel 1000 vértes lovast állítottak ki, akiket szintén a keresztény hadakhoz küldtek (a vezetőjük Georg Friedrich Hohenlohe generális volt). 


A nemzetközi európai összefogás része volt, hogy a spanyol királyi rokon, Fülöp is segítséget ígért: 3-ezer vallon gyalogos és 500 lovas érkezett Németalföldről.