1605 - Akik "Erdélyben sosem voltak"

Akik „Erdélyben sosem voltak”...

Rhédey Ferenc főkapitány támadása:

Bocsaki „angyalai”-nak sikerei Alsó-Magyarországon...

 

1605 májusának elején Rhédey Ferenc váradi főkapitány – Bocskai István erdélyi fejedelem hadvezére – sikeresen nyomul előre a Bányavárosok felől Alsó-Magyarország (a mai Nyugat-Felvidék) hódoltatására...

Kücsöndi (vagy Kicsindi) Pál hajdú hadnagy lovasaival – vagy 800 lovashajdúval – beszáguldott Nyitrára, ahol a püspök, Forgách Ferenc maga vezette a védelmet a várból, s noha igen szívósan ellenállt, azt nem tudta meggátolni, hogy a várost Bocskai hajdú meg nem szállják.

 

Ez alatt egy másik hadoszlop élén maga Rhédey főkapitány vonult Nagyszombat városa ellen. Május 3-án már körülvették a nyugat-felvidéki várost, s két nap múltán a derék polgárok megnyitották a kapuikat Bocskai „angyalai” előtt. Innen Rhédey Ferenc Pozsony felé fordult ahova Basta vesszőfutással vert serege visszahúzódott. A bécsi Haditanács meghagyta Bastának, hogy Pozsonyt mindenképpen védelmezze meg: eközben Rhédey tovább folytatta a jól bevált taktikáját. Szemből, frontálisan nem ütközött meg, de portyázó, mardosó, „csipkedő” erőit széjjelküldte, hogy az utánpótlási vonalakat elvágják, a császáriak hátországát pusztítsák.

 

Hiába ült Basta Pozsonyban, amikor Rhédey kiküldött vagy 1.000 hajdút és a velük lévő török-tatár segélyhadat (a budai pasa küldte őket Bocskai táborába) vagy 4-ezer főnyi dúló-rabló lovast, ezek mind betörtek Ausztriába és feldúlták Bécs környékét.

 

Május 5-én vagy azt követően egy másik hajdúkapitány – szintén Bocskai szolgálatában – Némethy Gergely vagy 5-ezer főnyi seregével átkelt a Dunántúlra és ott is igyekezett Bocskai István hűségére indítani a vármegyéket. Már innen csaptak át a hajdúk Ausztriába. Némethy legényei még Bécstől nyugatra vagy két napi járóföldre is elkalandoztak, s ott is foglyokat ejtettek, könyörögtek is a szegény osztrákok, hogy engedjék el őket, ne bántsák őket, mert ők „Erdélyben sohasem voltak”.

 

Egy másik hajdúkülönítmény még Prágáig is elkalandozott, ahol a császár a palotaablakából – a prágai Hradzsinból – szemlélhette, hogy hamvasszák el a falvakat a cseh főváros körül a hajdúk, már itt sem érezhette magát biztonságban.

 

Rhédey Ferenc váradi főkapitány, Bocskai István erdélyi fejedelem jeles hadvezére.