1606 - A császáriak feladják Tokajt

„Tokaj várában iszonyatos hallatlan éhségök”


1606 március 10-én a császáriak hosszú blokád után feladták Bocskainak Tokaj várát...

 Már 1606 februárjában olyan nagy nélkülözésben voltak a német védők, hogy arról szóltak a források, hogy kínjukban mindenféle dögöt megesznek: „Tokaj várában iszonyatos hallatlan éhségök (…) mint jó macska, az vala főbbmester, aki hamarábban és több egeret foghat vala, mert az lakhatik vala jobban.”


Az éhezők mindent felfaltak – a források némelyike arról szól, hogy gyerekeket öltek meg és faltak fel, mások a sírok kiásásáról és a halottak megevéséről beszélnek (ez meglehet túlzás). Annyi biztosnak látszik, mikor a várat feladták – fél maréknyi lenmagocska már 3 ezüst tallért kóstált.

Georg Rueber tokaji kapitány – március 10-én adta át a várat Bocskai tisztjeinek: Czobor Mihálynak és Simonyi Györgynek.


„Először bémenének a várba a fejedelem kék haczéri(hacsérosai, testőrei) kék zászlóval, és a belső vár kapuja eleibe állának két renddel, a tárogató sípot örömmel fújják vala, és dobolnak vala. Azután bémenének a comissariusok (biztosok) és azokkal együtt az egyházi rend. Rueber György a külső kapun belől két rendben állatta volt a beteges, vájutt lánczokat (ványadt landsknechteket) fegyveresen, maga pedig a porkolábbokkal és egyéb tisztviselő főemberekkel elöl áll vala; az orálása (beszéde) és a comissariusok replicálása után a várat a fejedelemnek és az országnak resignálá (jelenté), melynek bizonyosságára a főporkolábtól a vár kulcsait elő kérvén, azokat Czobor Mihálynak a fő comissariusnak kezébe adá. Aztán a belső várba bémenének, az várt „Te Deum Laudamus”-sal és imádsággal consecrálák (felmentették), és invetálának (összeírják)a várban.” -írta krónikájában Szepesi Laczkó Máté