1644 - Török katonák gyűlnek Kanizsán

"...sok török takaródik föl Kanizsára..."

 

1644. június 2-án kelt levelében Besenyey István írta Batthyány Ádám Dunántúli Főkapitánynak, hogy a szigetvári törökök is mind Kanizsára készülnek feljönni, bizonyos, hogy támadás készül: "Most ezek derekast akarnak próbálni."

"Besenyey István Batthyány Ádámhoz

Tegnap és az éjjel sok török takarodik föl Kanizsára, mind lovas, mind gyalog. Az emberem, aki tegnap jött ki Szigetből, szemével látott többet egy ezernél. Igen jó vigyázásban legyenek ezért Kegyelmetek! Most ezek derekast akarnak próbálni.

Ex Comar, 2. Junii anno 1644.
                                                                                                   Beseniey István m.p."

Egy másik levél ezen időkből - kelt nélkül - pedig emígy szól Batthyánynak:

"Az a basa, ki szállott táborba szigeti mezőben, ide reánk jön és a várat megpróbálja. Nagyságodat kérem, éjjel-nappal siessen száz gyalogost, ha nem többet, siessen hozzánk fölküldeni.

Írtam Komárban, ma szombat késő este anno 1644.
                                                                                                    Beseniey István m.p."

 

 P-1314-N-6494, P-1314-N-6514

lásd. Szigetvári levelek a török Hódoltság korából. szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982. 31-32.