1686 - Az utolsó budai pasa

Abdi, az utolsó budai pasa hősi halált halt a védelemben.

 

 

Abdurrahman pasa 1684 végén került a budai helytartóság élére, már ekkor 70. (más források szerint a 80.) életévében járt. Valószínűsíthetően albán származású volt és a török katonai ranglétrát végig járva jutott e magas tisztbe. Már kisgyermekként a janicsárok között nevelkedett, felnőttként a janicsárok kethüdája címet viselte, és részt vett a nevezetes krétai harcokban, később a lengyelországi hadjáratban és Kamenec élén tűnt ki.

Buda vár 1686-os ostromakor példaadóan és nagy katonai tapasztalattal irányította a török védelmet.

"A védelem legerősebb láncszeme maga a budai pasa. Ekkor kamatoztak igazán kandiai és kameneci tapasztalatok. Ugyanakkor kiváló szervezőnek bizonyult: csapatait mintaszerűen rendezte el, a legénységet és a várnépét buzdítással és anyagi ösztönzéssel szilárdan kézben tartotta. E mellette személyesen részt vett a harcokban, ő irányította a védelmet a legveszélyesebb északi-északnyugati várfalnál. Az utolsó budai pasa sorsa 1686. szeptember 2-án késő délután teljesedett be. A keresztények rohama elsöpörte az északi fal török védelmét és a küszöbön állt végső bukás, amikor Abdi maradék katonájával ellentámadásra indult a mai Táncsics utcában. Hívei hiába próbálták menekülésre bírni a kilátástalan harcból, állítólag ezekkel a szavakkal hárította el kérlelésüket: 'Ha nem tudtam megvédeni a várat, haljak meg én magam is itt!' Kardját meglengetve az ellenségre rontott és néhány percen belül holtan terült el. Teteme a török krónikás szerint több napig hevert temetetlenül."