1686 - Zrínyi Ilona levelét megírta...

Zrínyi Ilona levelét megírta...

„...szép hírek-nevek örökké fennmaradnak.”

1686 májusában már javában tartott Munkács várának ostroma, melyről gróf Zrínyi Ilona leveleiben többször is tájékoztatta – a váradi pasa fogságából szabadult – férjét, a táborát vesztett „kuruc király”-t, gróf Thököly Imrét...

Az ostromban a védekező hadinépet Radics András kapitány vezette, mint háborút járt ember, nyilván neki volt kellő tapasztalata, de Zrínyi Ilona is gyakran forgódott a falakon és bástyákon, hogy a katonaságba lelket öntsön. Szinte bizonyosan mondhatjuk, hogy a művelt és öntudatos asszony a Zrínyi ősök nevének varázsát és példáját is kiaknázta, hogy a harcosokat elszántságukban erősítse.

 

Erről az öntudatosságról egy Thököly Imréhez írott levelében (1686. május 5.-i keltezéssel) be is számolt:

"Senki sem engemet, sem két gyermekemet megijedt állapottal bizony nem látta, valamint eleim ugy dolognak folyján voltunk keészek fejök fennálltáig várat megtartani életönk letöttelével. Lássa immár kikkel tett fel az ellenség, ha asszonyember vagyok is, Munkácson meg mertem várni őket, vigyék hírét máshova is."

 

Máskor pedig ezt írja:

"Mi édes kedves Uram, volt itt vitézi oskola, mindennap sokáig is tartott, csak jól foly a dolog, szép hírek-nevek örökké fennmaradnak. Rongyos várban jó szívvel látnánk mindnyájan Kegyelmedet."

 

Azonban hiába is akart volna Thököly Imre Munkács felmentésére sietni, hiszen a török nagyvezér 10-ezer főnyi hadat ígért neki, nem tudott erre semmi módot találni, s még az is megesett, hogy a munkácsiak küldtek egy 1.600 fős csapatot ő hozzá, aki ekkoriban Nagyvárad mellett táborozott, vélhetően arra várva, hogy Erdélybe mehessen és a tartományt a maga oldalára vonva I. Lipót ellen fordítsa.

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

 

Zrínyi Ilona levelei. In: Történelmi Tár 1880. 418-419. 422
Sugár István: Lehanyatlik a török félhold. Bp. 1983. 200.