1979 - Perjés Géza: Mohács

 

Történeti tudatunkban a mohácsi csata évszázadok óta óriási szerepet játszik. Ez a jelenség - könyvünk szerzője "Mohács-komplexus"-nak nevezi - érthető ugyan, de persze a tudományos kutatást nem vitte előbbre. Abban viszont már a források szegénysége és sok ellentmondása is közrejátszik, hogy a csata előzményeiről, lefolyásáról annyira keveset tudunk, Miért támadott a török? És miért és 1526-ban? Pontosan hol történt a csata? Mekkora volt a szemben álló hadseregek létszáma? Volt-e a magyar hadvezetésnek esélye a harc folyamán? Elsöprő győzelme után miért vonult el a török az országból? A fönnmaradt adtok nem válaszolnak egyértelműen ezekre a kérdésekre. Ebben a helyzetben a tudós csak egyetlen dolgot tehet: a források híradásait - akár saját fantáziája segítségével - logikus sorrendbe próbálja szedni.

Perjés Géza értelmezése tehát javaslat, nem több. De nem is kevesebb. Hisz miközben a szerző előadja Mohács- értelmezését, elénk tárul a XVI. század első felének Magyarországa.