1979 - Szerémi György: Magyarország romlásáról

Olcsó Könyvtár sorozat, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.

 

"Jobbágycsaládból származott, s élete végéig a néppel érzett Szerémi György, II. Lajos és Szapplyai János király udvari káplánja. 1490 körül született, veszedelmes korban élt, s amit látott, megtapasztalt, vagy amit hallott - akár pletykákat is - élete vége felé papírra vetette. Epistolát (levelet) írt, s benne a parasztháborúról, a mohácsi vészről a általában a 16. század eéső feléről a kortárs közvetlenségével tájékoztat. Terjedelmes, de végig érdekes "levelének" címzettje Veranics Antal erdélyi prépost volt, de most, hogy az Olcsó Könyvtárban, magyar fordításban is megjelenik - címzett a mai magyar olvasó. Fogadják szeretettel a századok távolából máig ható üzenetet."