A belgrádi mustra

A belgrádi mustra (1526)

 

Kemálpasazáde a Belgrádnál tartott 1526. évi mustráról:

"A bégek versenyeztek egymással, mindegyik igyekezett felülmúlni a másikat és mindenik minél jobban fölszerelve iparkodott bemutatni a maga csapatát. (...)

A füvek számával vetekedő hadsereg lovasságának és gyalogságának száma és fegyverzete összehasonlíttatván a kánun által meghatározott hivatalos lajtsrommal, ezzel tökéletesen egyezőnek találtatott."

 

Szulajmán naplója szerint a mustra július 1-től 4-ig, tehát négy napig tartott, két napon át szakadó esőben.

 

Ferdi szerint a szemle 1 hétig tartott. A három nap különbség valószínűleg abból ered, hogy a boszniai szandzsák csapatai 06-án, az akindzsik pedig csak 9-én érkeztek meg Belgrádhoz, így mustrájukra csak ezután keülhetett sor.

 

Viszonylag könnyű megállapítani a Porta zoldosainak számát. A janicsárok létszáma 10-12.000 lehetett, az udvari szpáhiké 5-6.000, a tüzéreké 695.

 

Már sokkal nehezebb az irreguláris hadak számának megbecsülése. Ilyenek voltak az akindzsik, a gönülük, az aszabok, a müszellemek, a voinikok, stb. Számuk 50-60.000 fő lehetett. Ezek nyílt csatában nem sokat értek (hasonlóan a magyar nemsi felkelőkhöz és a telekkatonasághoz), de főleg az akindzsik stratégiai szempontból igen nagy szolgálatokat tettek, mert messzi és különös kegyetlenséggel végrehajtott portyáikkal rémületet keltve, megbénították az ellenfél hátországát. Az akindzsikhez hasonló feladatot láttak el a tatárok. Számuk az 1532. évi hadjáratban 10.000 volt, feltehetően 1526-ban is ugyan ennyi.

 

Perjés Géza: Mohács