A hadiút

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'd26avfdb.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1616414971 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/noocx/www/d26avf/modules/user/user.module on line 811.

Éppúgy, mint az európai hadvezetés, a török sem küzdhette le a nagy tömegek vezetésével és mozgatásával járó rendkívüli nehézséget. (...)

Minden adat azt mutatja ugyanis, hogy a török hadvezetés számára rendkívüli problémát jelentett a hadsreg eljuttatása Mohács alá, s ez a körülmény döntően hatott a csata első fázisára, melyben a magyar sereg jelentős sikert ért el. Ugyanakkor úgy látszik, hogy a magyar fővezérség teljesen tisztában volt a török hadsereg felvonulásának várható nehézségeivel és ezt kihasználandó állt fel ott és úgy, ahol és ahogyan a források adataiból kikövetkeztethetően felállt.

 

Perjés Gáza: Mohács