A hadiút

Éppúgy, mint az európai hadvezetés, a török sem küzdhette le a nagy tömegek vezetésével és mozgatásával járó rendkívüli nehézséget. (...)

Minden adat azt mutatja ugyanis, hogy a török hadvezetés számára rendkívüli problémát jelentett a hadsreg eljuttatása Mohács alá, s ez a körülmény döntően hatott a csata első fázisára, melyben a magyar sereg jelentős sikert ért el. Ugyanakkor úgy látszik, hogy a magyar fővezérség teljesen tisztában volt a török hadsereg felvonulásának várható nehézségeivel és ezt kihasználandó állt fel ott és úgy, ahol és ahogyan a források adataiból kikövetkeztethetően felállt.

 

Perjés Gáza: Mohács