II. Szelim élete

1574. december 12. Meghal II. (Részeges/Korhely = Mest) Szelim oszmán szultán.

 

1524-ben született I. Szülejmán szultán és kedvenc ágyasa, Hürrem (Roxolane), egy orosz asszony gyermekeként. Eleinte nem sok esélye volt, hogy trónra kerül, hiszen élt még a szultánnak a főfeleségétől, Máhidervrántól született fia, Musztafa, illetve anyjának is több fia volt, Mehmed, valamint Bajezid.

 

Hürrem azonban fondorlattal elérte, hogy Musztafát és annak fiait a szultán kivégeztesse, de két életben maradt fia, Bajezid és Szelim között még nem dőlt el a kérdés. Nyilvánvaló volt, amelyik trónra kerül, az a dinasztia szokásai értelmében ki fogja végeztetni testvéreit, és azok utódait. Bajezid és Szelim ezért szembe került egymással, a harcból az alkalmatlanabb, csak az élvezeteknek élő, semmi politikusi tehetséget nem mutató Szelim került ki győztesen. Bajezid Perzsiába menekült, de az apja rengeteg pénzzel lefizetve a sahot, meggyilkoltatta.

 

Szelim egyedül maradt a porondon, és 1566-ban, amikor Szülejmán Szigetvár ostroma alatt elhunyt, övé lett a trón. Uralkodása a birodalom hanyatlásának kezdete. Alig néhány jelentős esemény köthető a nevéhez. 1568-ban aláírta II. Miksa német-római császárral a drinápolyi békét, lezárva ezzel a szülejmáni hódítások időszakát. Az Oroszországgal kitört háború sikertelen volt, de a két ország között megkötött béke így is az oszmánok számára volt kedvező, ezért ők győzelemként értékelték. 1571-ben pedig a velencei-pápai-spanyol hajóhad Don Juan de Austria vezetésével Lepantónál szétverte a török flottát. A győzelem azonban nem okozott komoly vereséget a Portának, a következő évre a korábbinál is nagyobb hajóhadat tudott kiállítani.

 

Szelim azonban csak a hárem és a bor gyönyöreinek élt. Mindent a nagyvezér, Szokollu Mehmed intézett, akinek nagy erőfeszítésébe került, hogy az államigazgatás működése megmaradjon. Szelim felesége, Nurbána válide szultána szintén keménykezű kormányzónak bizonyult, de az uralkodót ez sem érdekelte. Csak a mulatságoknak élt, és egyes legendák szerint csinos, fiatal fiúk ugyanúgy kerültek be a hárembe, mint nők. A korhely Szelim halálát is a leírások szerint az alkohol okozta. Egy alkalommal részegen elesett a fürdőházban, beverte a fejét. Napokig láz gyötörte, míg végül kiszenvedett. Fia, III. Murád követte a trónon.