Ismertető 2.

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'd26avfdb.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1616415311 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/noocx/www/d26avf/modules/user/user.module on line 811.

II. Mohácsi csata

 

1687. augusztus 12-én a Harsányi hegyoldal melletti síkságon a II. Mohácsi csatának nevezett ütközetben sorsdöntő vereséget szenvedett a hazánkból fokozatosan kiszoruló török sereg. Ebben az ütközetben a szövetséges erők soraiban jelentős számban magyar huszárok és magyar gyalogosok vettek részt.
Az első mohácsi csata utóbbi magyarázataként íróasztal mellett igazságot osztók vették maguknak a bátorságot, erkölcsileg megítélni, értékelni az elkerülhetetlent, a hősök önfeláldozó cselekedetét.

Tudta-e Ön, hogy az 1687-es győzelemnek a megünneplése a központi hatalom által tiltva volt 1989-ig, még a helyi lakosoknak is. Bizonyára ez volt jó, két egymást követő idegen hatalomnak, a mohácsi vész üzenete hasson át mindenen a gondolatainkon, a hétköznapokon. "Szembeszállni nem érdemes"

Később 1997-től a helyi kezdeményezére a helyi Busó Club tagjainak szervezésében vidám ünnepéssel emlékeznek a török felett aratott 1687-es győzelemrre. Erre kerül sor ismét a Három Vitéz szobránál 02.25-én a Busójárás keretében, melyen mi is a busók vendégei leszünk.

 

 

 

A török kiűzése Magyarországról, a mohácsi csata - faliszőnyeg, Nancy.

Az emberiség krónikája. Officina Nova, Budapest, 1990, 532. oldal.

 

BGHE

 

forrás