1526 - A csata előtt

...idézzük Burgio július 31-én írt jelentéséből ezt a részt:

"Tomori érsek a boszniai püspök útján titokban arra akarja rávenni a királyt, hogy küldjön követet a török szultánhoz, s kérjen békét, ha másképp nem lehet adófizetés árán is...

Az urak ugyan mind nagyon szívesen fogadnák a békét, de nem merik mondani, mert nincsenek még mind együtt (ti. ekkor még tartott a mozgósítás és a hadak menete Tolnára, P.G.) és félnek a nemességtől."

 

Érdekesen írja le Tomori a béketapogatózás fogadtatását török részről. A királyhoz augusztus elején írt levelében ezt olvashatjuk: a török vezetők kihirdették, hogy

"Őfelsége évi 10.000 aranyat ajánlott fel a császárnak, (Szulejmánnak) aminek az egész katonaság nagyon örvendezett;a császár (az ajánlatot) nem fogadta el."

 

Perjés Géza: Mohács