1526 - A csata után

A török krónikások szerint Szulejmán 1526-ban azért indított háborút Magyarország ellen, hogy lajos királyt "megfenyítse". Nos a fenyítés túlságosan is sikerült, mivel a király halálával automatikusan életbe lépett a habsburg-Jagelló örökösödési szerződés, így Szulejmán tulajdonképpen éppen azt segítette elő, amit mindenáron meg akart akadályozni: a Habsburg-befolyás érvényesülését Magyarországon.

 

Fölényes győzelmének ezt a kellemetlen, sőt joggal mondhatjuk katasztrofális következményét Szulejmán gyorsan felismerte. Még budai tartózkodása alatt üzent Mária királynőnek. Szinte sajnálkozását fejezve ki az ügy miatt, közölte, hogy nem azért jött Magyarországra, hogy II. Lajost trónjától megfossza, hanem azért - s itt a szokásos török frazeológiát használja -, hogy a rajta "esett sérelmet megbosszulja"; ha a király életben marad, bizonyos adő fejében meghagyta volna trónját és visszadta volna neki az országot.

 

Perjés Géza: Mohács

II. Lajos és Mária