1565 - Hírek és álhírek 2.

„De ki tudja a török szándékát. A hová utat ad nem oda megyen, hanem máshová.”

Hírek és álhírek – a félre vezető információ. (2.)

 

1565. májusának végén – egészen pontosan egy május 25-én kelt levelében – a garamszentbenedeki praefetus, bizonyos Kapornaky Mihály írta Barbarits György kapitánynak, Bakabányára, hogy (Érsek)Újvárból kapta Ghyczy György levelét, melyben figyelmeztetik, hogy az esztergomi török rablásra készül, ugyanakkor figyelmezni kell, mert ha el is indul a török portya, meglehet máshol lyukad ki... utal ezzel a törökök furfangos cselére:

„Ím csak ezennel juta (ide) Újvárból Ghyczy György levele, kiben bizonnyal megírja, hogy a török basa Esztergomból nagy sokan rablani akar menni, avagy ez jövő éjjel, avagy az más éjjel. De mely felé akar menni, nem írta, hanem csak azt, hogy Thazárra, ez klastromhoz való falura megyen. De én azt nem vélem, hogy arra menjen, mert ím harmad, vagy negyed napja, hogy kijött a bíró Esztergomból. De ki tudja a török szándékát. A hová utat ad nem oda megyen, hanem máshová. Azért Kegyelmed vigyázzon, ha itt valami lészen és lövést, avagy egyéb jelt hall Kegyelmed hozzánk siessen. Ismég innen az mennyien lehet készek leszünk.”

Az 1. rész ITT található!